Shirley Jackson

Shirley Jackson – Den bästa skräckförfattaren var en hemmafru

Hon skrev så rysande bra att hon var en inspirationskälla för Stephen King och andra författare av psykologiska skräckböcker. Med ormvråksblick såg hon de mellanmänskliga relationerna i all sin solkighet. Men hon vägrade offentligheten och köpte tvättmaskin för pengarna hon tjänade på att skriva. Bodil Carlsson har läst och imponerats av Shirley Jacksons Hemsökelsen på Hill House.