Shimon Peres

Shimon Peres – krigsförbrytaren som fick Nobels fredspris

KOMMENTAR Shimon Peres avled natten mot onsdagen den 28 september, vid 93 års ålder, i sviterna efter en stroke två veckor tidigare. Han personifierade diskrepansen mellan Israels image i väst och landets blodiga kolonialpolitik i Palestina och Mellanöstern. Han var en av de sista ännu levande grundarna av staten Israel, och dog utan att behöva stå till svars för sina många krigsbrott i Palestina och Libanon.
Peres image som en internationell statsman som arbetade för fred var en konstruktion och upprätthölls till stor del av Peres själv.