Shanghai Co-operation Organization

Asiatisk allians utmanar väst

FOKUS Shanghai Co-operation Organization (SCO) uppstod ur samarbete mellan Ryssland, Kina och de tre tidigare sovjetrepublikerna Kazakstan, Kirgizistan och Tadzjikistan. Det var initialt att lösa gränsdragningsfrågorna efter Sovjetunionens upplösning 1991 som var det konkreta målet.