Riksbanken

Ska Riksbanken tjäna folket, eller bankerna?

Problematiken med en hög skuldsättning och oproportionerliga räntebetalningar verkar inte de stora etablerade medierna vilja tala om, nu när konsekvenserna av en nedstängning av kapitalismen…