Public good or private wealth?

Ojämlikhet leder till fattigdom

► Antalet superrika i världen ökar ► Samtidigt blir de fattiga fattigare ► Oxfam: ”De rika måste beskattas” Årets ojämlikhetsrapport från hjälporganisationen Oxfam har landat…