Privat vårdförsäkring

Stänger regeringen sjukvårdens gräddfil?

INTERVJU Sedan millennieskiftet har vi sett en snabb ökning av antalet svenskar med privat sjukvårdsförsäkring. Vid 2000-talets ingång handlade det om 100 000 personer. 2015 hade det vuxit till 648 000 personer. Internationalen tog kontakt med John Lapidus, forskare i ekonomisk historia som specialiserat sig på olika aspekter av den svenska välfärdsmodellens utveckling för att prata om regeringens nya proposition.


”Privata sjukvårdsförsäkringar urholkar välfärden”

INTERVJU Från att tidigare ha varit ett ovanligt fenomen känt som ”VD-försäkringar”, har idag runt 640 000 svenskar tecknat privata sjukvårdsförsäkringar, direkt eller via sina arbetsgivare. Utvecklingen har gått fort och innebär att vårt välfärdssystem håller på att stöpas om i grunden, utan någon egentlig diskussion om vad som händer.