Premraff

Klimatmålen under­mineras av oljesatsningen i Lysekil

KOMMENTAR Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gav i början av november ett tillstånd som kommer att öka Sveriges koldioxidutsläpp markant. Detta utan att ta ställning till utsläppsfrågan.
Tillståndet gäller utbyggnaden av saudiägda Preemraffs verksamhet i Lysekil.