Prekariatet


”Alla ska ha rätt till trygga anställningar”

I veckan presenterade fackförbundet Kommunal rapporten ”Status: Prekär”, som är en studie av hur arbetare påverkas av de tidsbegränsade anställningsformer som blir allt mer vanliga på arbetsmarknaden. Det vill säga timanställningar, tillfälliga behovsanställningar och ring in-jobb.