Pragvåren

Bilder från en stympad vår

Det går inte att nog understryka betydelsen av Sune Jonssons livsverk. Hans fotografier från Västerbottens inland är en otrolig bildskatt som berättar om en tid…


Kulturrevolutionen i Kina 50 år

FOKUS I ett i dag berömt cirkulär från 16 maj 1966 inom Kinas kommunistiska parti, nedtecknad i namn av centralkommittén men uppenbart efter diktamen från Den store rorsmannen själv, ordförande Mao Zedong, uppmanades medlemmarna att ”bekämpa och krossa de personer i ledande ställning som har valt den kapitalistiska vägen”. Programmet kallades för ”De sexton punkterna. Riktlinjer för Den stora proletära kulturrevolutionen”.