Prag augusti 1968

Bilder från en stympad vår

Det går inte att nog understryka betydelsen av Sune Jonssons livsverk. Hans fotografier från Västerbottens inland är en otrolig bildskatt som berättar om en tid…