Postcapitalism: A Guide to Our Future

Revolutionen kommer inte att laddas ner

BOK Paul Masons bok Postcapitalism: A Guide to Our Future – Postkapitalismen: en vägledning till vår framtid – har orsakat avsevärt intresse inom vänsterkretsar. Det har till exempel förts en intensiv debatt på International Socialism Journals sidor. En rekommendation från Naomi Klein på bokens baksida bidrog ytterligare till bokens status. Farooq Sulehria har läst den.