Pierre Gilly


Alltid samma propaganda vid ett krig

NY BOK I sin nya bok Konsten att sälja ett krig, med den fyndiga undertiteln Propaganda från Cato till Nato, går författaren Pierre Gilly igenom hur politiska ledare får sin befolkning att sluta upp inför ett krig. Det är samma retorik och propagandametoder som används genom historien av så väl kungar som demokratiskt valda presidenter eller diktaturregimer.