Per Sternbeck

”Stockholm har blivit en avslagsmaskin”

▶ Antalet avslag på ekonomiskt bistånd är rekordhöga i Stockholm ▶ Staden antar att bidragstagarna ”hittat annan inkomst” ▶ ”Annan inkomst” är fattigdom, leva på andra, begå brott…