Överstinnan

Om kvinnan som älskade en finsk nazist

Rosa Liksom är en av de mest betydande finländska författarna och dessutom en framstående konstnär. Sedan mer än 30 år tillbaka har hennes böcker översatts till svenska. Nu har även hennes senaste bok, Överstinnan, kommit ut i Sverige. Jan Czajkowski har läst en berättelse hämtad ur den finska nazismen.