Opioider

Drogepidemi sänker livslängden i USA

Det pågår en drogepidemi i USA. Aldrig tidigare har så många nordamerikaner dött av drogöverdoser som under 2017. Ny data från Centers for Disease Control and Prevention, CDC, visar att över 70 000 dödsfall orsakade av överdoser skedde under det året.