Opinionsundersökning

Är Miljöpartiet på väg att åka ur riksdagen?

KOMMENTAR: I DN/Ipsos väljarbarometer för maj, baserad på 1 203 telefonintervjuer under perioden 16-25 maj, noterades Miljöpartiet för bottennoteringen 3,5 procent. Det är partiets svagaste opinionsstöd sedan i december 2002. Mätningen gjordes efter tumultet inom Mp, som utlöstes av mediedrevet kring bostadsminister Mehmet Kaplans uttalanden och sedermera avgång, men även efter den positiva mediebevakning partiet fick i samband med sin kongress i Örebro, 13-15 maj.