Omar Khayyam

Förståelsens tält

Nyplanterad i obekant jord står civilisationen på baksidan av mitt hus och försöker hämta sig efter chocken. Den ser inte mycket ut för världen just…