Olja

Klimatmålen under­mineras av oljesatsningen i Lysekil

KOMMENTAR Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gav i början av november ett tillstånd som kommer att öka Sveriges koldioxidutsläpp markant. Detta utan att ta ställning till utsläppsfrågan.
Tillståndet gäller utbyggnaden av saudiägda Preemraffs verksamhet i Lysekil.
Låga oljepriser – unik chans för klimatet?

KLIMATET Fyra av världens största oljeproducenter i OPEC, däribland Ryssland och Saudiarabien, enades i veckan om att minska produktionen av olja för att möta de kraftigt sjunkande oljepriserna. Men budet fick inte någon omedelbar effekt på oljepriserna som fortsätter ligga runt 30 dollar per fat.


Myt och verklighet om Daeshs finanser

När Daesh i juni 2014 proklamerade sitt kalifat över ett område lika stort som Storbritannien på gränsen mellan Syrien och Irak frågade sig många förvånat…