Odessamassakern

Solidaritetsrörelse för Odessamassakerns offer formerar sig

I Ukraina firas massmordet på 42 människor i det fackföre­ningshus i Odessa som sattes i brand av en nationalistisk mobb 2 maj 2014 som en seger över separatism.
Men samtidigt som förföljelserna mot sympatisörerna med dem som dog i fackföreningshuset ökar i Ukraina, håller en internationell solidaritetsrörelse med offren för massakern på att växa fram.


Ett nytt medieklimat i Ukrainafrågan?

KOMMENTAR Den 25 maj publicerade Dagens Nyheter ett relativt balanserat reportage om Odessamassakern, där båda sidor i konflikten får komma till tals. Därmed bryts den tystnad om denna fruktansvärda händelse som tidigare har rått i Sverige. Utan tvekan är det ett resultat av att SVT till sist vågade visa den franska dokumentären Ukraina – Revolutionens mörka sida, som därmed förhoppningsvis leder till att vi får ett öppnare och hälsosammare medieklimat rörande Ukrainafrågan.