Odessa

Folkliga initiativ behövs för att att lösa Ukrainakonflikten

KOMMENTAR Det är dags att väcka en opinion för fred i Europa. Den eskalerande diplomatiska krisen, upprustning och skapande av fiendebilder mellan kärnvapenmakter hotar världsfreden. Utlösande för konfrontationen är Ukrainakonflikten. Nu behövs en folklig opinion som verkar för att skydda de civila som drabbats och en lösning på konflikten. En grund är lagd med Minskavtalet som alla berörda parter har sagt sig vilja följa.Ett nytt medieklimat i Ukrainafrågan?

KOMMENTAR Den 25 maj publicerade Dagens Nyheter ett relativt balanserat reportage om Odessamassakern, där båda sidor i konflikten får komma till tals. Därmed bryts den tystnad om denna fruktansvärda händelse som tidigare har rått i Sverige. Utan tvekan är det ett resultat av att SVT till sist vågade visa den franska dokumentären Ukraina – Revolutionens mörka sida, som därmed förhoppningsvis leder till att vi får ett öppnare och hälsosammare medieklimat rörande Ukrainafrågan.Det mobbningsindustriella komplexet och Ukraina

FOKUS I Sverige har det blivit nästan omöjligt att föra en saklig debatt om konflikten i Ukraina. Den bild som bekräftar svenska statens linje dominerar och får inte ifrågasättas. Tord Björk visar på att detta är resultatet av en medveten strategi från vissa mediala aktörer.