Nya Karolinska

Sjöstedts sista gärning

Ledaren # 3 2020 ▶ Välfärdskrisen är skapad av politiker ▶ Farligt schackrande från Vänsterpartiet ▶ Bryt parlamentarismens bojor   Vi befinner oss i en tid…


”Vi måste mobilisera för en gemensam fungerande vård”

OPINION Sexhundra personer vid Karolinska sjukhuset i Stockholmsregionen varslas. 1,6 miljarder skärs ned när 250 läkare och 350 undersköterskor försvinner. Redan i våras varslades 550 personer inom administrationen och anställningsstopp infördes. Nedskärningarnas försvarare pekar ut en rad falska syndabockar: den överflödiga vårdpersonalen. Politikerna hävdar att sjukhusen inte anpassat personalstyrkan till den ”avsmalnade” vården när öppenvård och enklare slutenvård flyttat ut.


Sjuksköterskorna flyr Nya Karolinska

▶ Nytt arbetstidsavtal ger sämre lön ▶ 16 sjuksköterskor har sagt upp sig ▶ Läkare oroas över patientsäkerheten Region Stockholm och Vårdförbundet har slutit ett nytt arbetstidsavtal…


Diakonia: ”Exportera inte Nya Karolinska- modellen till fattiga länder”

Nya Karolinska (NKS) i Solna är ett exempel på Offentlig Privat Samverkan (OPS), eller Public Private Partnership (PPP) som det heter på engelska. OPS-projekt lyfts fram av regeringar i givarländer och institutioner som Världsbanken som en finansieringsmodell för allt från infrastruktur till sjukvård och utbildning i utvecklingsländer, för att nå målen i Agenda 2030.


Vill ni se nyliberalism i praktiken, se på Nya Karolinska Sjukhuset

LEDARE I SVT-programmet ”Idévärlden” den 11 februari satt en marknadsomhuldande nationalekonom och berättade entusiastiskt om hur ekonomisk ojämlikhet som bygger på rättvis konkurrens är önskvärt i ett samhälle. Mer svävande blev han på frågan om när detta samhälle egentligen skall ha funnits eller hur det skall uppstå. Och det är väl okej, om än lite intellektuellt slappt. Programmet heter ju ”Idévärlden” och inte ”Den här världen”.