Nuit DeboutProtesterna i Paris och förorterna: den stora klyftan

FOKUS
Samtidigt som protesterna fortsätter på Place de la République i Paris växer frågan om ”en samordning av kampen” med förorterna. Många hoppas på det. Men för aktivisterna i förortsområdena, där många har känslan av att i åratal ha nonchalerats, är frågan om att ansluta sig till protesterna inte helt okomplicerad.


Gör vreden till politik!

LEDARE Förra veckan talade Gibert Achcar med Internationalen om vikten att se historiska perioder som en långsam växelverkande process, där folklig mobilisering kan gå över i perioder av motreaktion, i politisk förändring och tillbaka i mobiliseringsfaser, i en lång cykel av förändring och omvälvning. Den potential som fanns när vågen av gräsrotsaktivism blossade upp, försvinner inte bara för att historien rullar vidare, som när det hoppfulla proteståret 2011 gick över i det politiska skitåret 2012.