Nationalekonomi

I väntan på argumenten

LEDARE Ekonomen och migrationsforskaren Joakim Ruist har satt sig med kalkylatorn för att räkna ut vad invandring kostar. Uträkningarna blir till en rapport som Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, ESO, publicerar i slutet av maj 2018.


Trubbel i paradiset

KRÖNIKA Riksbankens pris i Alfred Nobels minne gick i år till Richard Thaler, ”för hans bidrag till beteendeekonomi” som Kungliga Vetenskapsakademin uttrycker det. Jag ska snart försöka ge er läsare en inblick i vad Herr Thaler påstås ha åstadkommit, men först en nödvändig snabbskiss av landskapet.


Klassintresse i frack

LEDARE Orden är Strindbergs: ”Vad är ekonomi? En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukterna av underklassens arbete.” Han var inte den siste eller den mest ingående beskrivaren av förhållandet även om få uttryckt det lika kärnfullt.