Näthat


Frågan om näthatet är politisk – inte bara juridisk

BOK Hur skapar vi ett samtalsklimat utan hot och rasism men där vi ändå kan diskutera viktiga samhällsfrågor öppet och livligt? Nyligen presenterade den statliga näthatsutredningen flera förslag om lagskärpningar och i samma veva släpptes Rebecka Bohlins emotsedda bok Tackla hatet som handlar om hur vi kan jobba mot problemet. Utredningen föreslår bland annat att vi inför ett nytt brott kallat olaga integritets­intrång som syftar till att komma åt spridandet av så kallad hämndporr och känsliga uppgifter om hälsotillstånd eller bilder i utsatta positioner (till exempel olyckor). Skärpningar i förtalsparagrafer föreslås också. Utredningens förslag har försökt balansera viktiga åtgärder för att komma åt näthatet med grundläggande rätt till yttrandefrihet.