Naomi Klein

Klimatet kan inte vänta på att Thunberg ska bli antikapitalist

En del av vänstern placerar förväntningar och förhoppningar på Greta Thunberg som hon åtminstone hittills vare sig kunnat eller velat, men framförallt inte varit skyldig att infria. Det är inte Gretas fel om vi låter radikala krav och budskap hamna i skymundan för fraser som ”vi måste göra något” och andra truismer. Låt Dagens Nyheter ha sina helgbilagor och morgonsofforna sina stunder, men den klimatradikala vänsterns uppgift är en annan. Det menar Arash Gelichkan


Om ett skräckscenario som vi kan ta oss ut ur

KULTUR Donald Trumps valseger kom som en chock för många, men är egentligen en helt naturlig utgång av de senaste decenniernas nyliberala politik, menar vänsterdebattören Naomi Klein i sin senaste bok Nej är inte nog. Boken är trots sina knappt 300 sidor så fullpackad med tankar om världen och politiken idag, att den inte går att sammanfatta ordentligt här, men Klein håller sig ändå till tre av sina favorit­ämnen: Urholkade varumärken, ekonomisk chockpolitik och klimathotet.


Låga oljepriser – unik chans för klimatet?

KLIMATET Fyra av världens största oljeproducenter i OPEC, däribland Ryssland och Saudiarabien, enades i veckan om att minska produktionen av olja för att möta de kraftigt sjunkande oljepriserna. Men budet fick inte någon omedelbar effekt på oljepriserna som fortsätter ligga runt 30 dollar per fat.