monarkin

Låt oss folkomrösta om monarkin

  KRÖNIKA: För första gången i historien har nyligen ledamöter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet i riksdagen skrivit en gemensam motion om att en…