Moderaterna i Göteborg

Åter till DDR-Göteborg!

Moderaterna i Göteborg har gjort en valfilm. Den börjar med att beskriva hur Göteborg en gång var en stolt stad ”där man strävade och kämpade”,…