Minerallagen

Naturskyddade områden är skyddslösa

Det har länge varit tydligt att naturskyddade områden i Sverige egentligen inte är skyddade. De kan ju när som helst bli föremål för gruvprospektering eftersom…