Miljöförbundet Jordens Vänner

Berlin: antimilitarism och socio- ekologisk omställning förenas

BERLIN Tord Björk frågar sig hur fredsrörelsen, facket och miljörörelsen kan samverka mot både militarisering och för en klimatomställning. Han känner sig hoppfull efter att ha deltagit i Internationella fredsbyråns världskonferens i Berlin, som han tycker drog sitt strå till stacken till skapandet av en allmänpolitisk rörelse som med kraft kan bemöta globala hot med ett konstruktivt program.