metylfenidat

Måns Rosén – desinformatör eller superkompetent?

Den svenska statsapparaten grundare Axel Oxenstierna
lär ha sagt: ”Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs?” Ett sentida exempel på denna brist på
förstånd är regeringens vårdutredare som påstod sig
kunna rädda 500 liv men istället bidrar till utarmning av sjukvården utanför storstäderna. Men inte nog med det. Som chef för SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, dolde han risker med psyko­farmaka som kan leda till självskadebeteende och
självmord.