#metoo

Från #metoo till #wetoo

Ledaren # 11 2020 ▶ Mobilisering som motkraft till det reaktionära ▶ Gräsrotsfeminism bär på universell frigörelse ▶ Kan länka samman de stora kamperna På de…


Hur långt når #metoo?

#metoo går som en löpeld genom Sverige. Yrkeskategori efter yrkeskategori skaffar sig en hashtag och låter berättelserna hagla. Somliga män uppmuntrar blottläggandet av sexismens alla…


Bekämpa de strukturer som möjliggör sexismen

LEDARE Kunskap är ett märkligt ting. Svårast är kanske att beskriva processen när något går från att vara en brett accepterad bild av verkligheten till att bli en sanning som liksom känns i hjärtat. Nietzsche kallade det för att kunskapen övergår till att vara instinkt.