Mats Berggren

”Ingen skrev om mig och mina arbetskamrater”

Mats Berggren började skriva sin första bok när han arbetade på Scania i Södertälje på 80-talet. Sedan dess har det blivit en hel del böcker. Några för de vuxna läsarna och många för de unga. Nu får han fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris för ett”engagerande, konsekvent och nydanande författarskap”. Emma Lundström har talat med honom om drivkrafter och en aldrig sinande  nyfikenhet på samhället.