Marx

Att upptäcka Kapitalet

FOKUS Det är nu 150 år sedan det första bandet av Karl Marx Kapitalet publicerades på tyska 1867. Följande text om att upptäcka Kapitalets slagkraft är skrivet av den polsk-brittiske marxisten Isaac Deutscher och publicerades första gången i tidskriften Monthly Review i december 1967 lagom till hundraårsjubileet.


Dags att ta itu med miljardärerna!

Redan i sitt klassiska verk Kapitalet betonade Karl Marx att det rådande produktionssättet har en inneboende tendens att över tiden koncent­rera rikedomarna på allt färre…