Margot Wallström

Fyra punkter om varför det var rätt att träffa Zarif

FNs klimatpanel IPCC släppte i början av augusti en specialrapport om klimatförändringar och land. Rapporten är den andra av tre specialrapporter som panelen år 2016 gav sina arbetsgrupper i uppdrag att ta fram. Den första rapporten kom förra året och fokuserade på målet att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 grader. Den fick mycket uppmärksamhet för att den målade upp katastrofscenarion, något som tidigare varit ovanligt från klimatforskare. IPCC var dock restriktiva med att dra slutsatser om hur de mål som behöver uppnås för att motverka klimatförändringar kan bli verklighet, men många aktivister och radikala debattörer runtom i världen fyllde i med att påpeka att IPCC i allt väsentligt propagerar för kapitalismens avskaffande.


Värdlandsavtal het potatis i utrikespolitiska debatten

KOMMENTAR Onsdagen 24 februari gick riksdagens årliga utrikespolitiska debatt av stapeln. Som vanligt karaktäriserades den av en bred palett med frågeställningar om stort som smått där Julia Kronlids (SD) uppmaning att Sverige borde erkänna Somaliland eller Kerstin Lundgrens (C) tal om att Ryssland destabiliserar Montenegro kan ses som problemställningar av den mindre naturen.
Annars var Sveriges relation till Nato den hetaste potatisen när utrikesminister Margot Wallström (S) i regeringens utrikespolitiska deklaration började med att positionera Sveriges hållning:
– Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa.