Lyndon LaRouche

Lyndon LaRouche är död

▶  Den amerikanske konspirationsteoretikern blev 96 år gammal ▶  Började inom vänstern men skapade sedan en fascistisk rörelse ▶  Hans svenska gren var Palmehatarna i…