Lönesättning

Progressiva motioner till kongressen

KOMMUNALKONGRESSEN Inom Kommunal finns många som kämpar för att förbundet skall bryta med sin linje att förespråka individuell lönesättning. Inför kongressen skrev Kommunalvänstern, som samlar vänsterpartistiska kommunalare inom Storstockholms partidistrikt, en debattartikel i Kommunalarbetaren (30/5) där de efterfrågade en bättre lönemodell:


John Lapidus: ”Inga bevis för att individuell lön är bra”

INTERVJU Fackförbundet Kommunal, som höll sin kongress denna vecka, har sedan 1993 förespråkat individuell lönesättning för sina medlemmar. Ekonomihistorikern John Lapidus vid Göteborgs universitet, som har skrivit sin avhandling om den svenska välfärdsmodellen, har även studerat Kommunals lönesättning och är kritisk till systemet.