liberalism


Så mycket för friheten

Det gula SD-blocket placeras gärna grafiskt i mitten av den riksdagspolitiska solfjädern, men nu när partiet placerat sig stadigt till höger om KD på alla områden har det skett snabba politiska truppförflyttningar. Nu skall Vänsterpartiet utdefinieras som extremister i paritet med SD (eller värre) och Centerpartiet cementeras som den balanserade mittpunkten, den verkliga vågmästaren.


Är Alliansen och SD på väg mot ett samarbete?

KOMMENTAR I förra veckan offentliggjorde opinionsföretaget Ipsos en undersökning om hur Alliansens väljare ställer sig till samarbete med SD. Här visade det sig att hela 61 procent av M:s sympatisörer vill ”samarbeta med SD i frågor där partierna har liknande uppfattningar”, medan endast 28 procent motsatte sig ett samarbete. Bland KD:s sympatisörer var också en majoritet – 56 procent – för samarbete, medan 50 procent av L:s sympatisörer och 48 procent av C:s var det. Sammantaget var i samtliga partier de som förespråkade samarbete i klar övervikt (NSD 24/9). Denna fråga är främst av intresse mot bakgrund av att Jimmie Åkesson sagt sig vara villig att stödja en Alliansbudget om Alliansen förhandlar med SD.