Lev Trotskij

Introduktion till Trotskijs liv och verk

Håkan Blomqvist har skrivit en kort biografi, eller snarare en introduktion, om den ryske revolutionären Leo Trotskijs liv och verk. Per-Olof Mattsson har läst den.


Bok fyller luckor om Trotskijs tid i Amerika

LITTERATUR I början av 1917 bodde den blivande ryska revolutionsledaren Lev Trotskij
tio veckor i New York. Den historien har som mest blivit en parantes i hans politiska biografi, om det nämns överhuvudtaget. Nu har historikern Kenneth D. Ackerman skrivit en saklig och detaljerad skildring om Trotskijs korta men intensiva liv i Amerika. Per Leander har läst den.