Leo Trotskij


Mer eller mindre färdig med Stalin

KULTUR Trotskijs biografi över Stalin hör inte till någon av hans mest kända böcker. Den blev aldrig helt färdig och den version som till sist publicerades hade skrivits klart av översättaren Charles Malamuth, som tog sig friheten att dra politiska slutsatser som helt gick emot Trotskijs egna ståndpunkter. Men nu kommer en ny omarbetad version av detta bortglömda verk, som är mera troget Trotskijs originalmanuskript och som förtjänar att uppmärksammas på nytt.