Kris

Det våras för nationalliberalismen

Världens främsta politiska och ekonomiska ledare förväntar sig, och är på ett eller annat sätt förberedda för en hård avmattning av den ekonomiska tillväxten, som…


Varför krisar vänstern?

KRÖNIKA Att det inte går bra för svensk vänster är knappast någon nyhet. Alla partier som i någon bemärkelse befinner sig till vänster på den politiska skalan, vare sig det är S, Mp, V eller F!, uppvisar en fallande tendens i opinionen. ETC reste frågan i en artikel 11/2 och resonerade att det påverkat Socialdemokraterna negativt att flyktingfrågan hamnat i centrum på bekostnad av välfärdsfrågor och att Vänsterpartiet – till skillnad mot på 1990-talet – inte har kunnat dra fördel av den socialdemokratiska försvagningen eftersom partiet i alltför hög grad ses som en del av regeringsunderlaget och därmed sammankopplas med Socialdemokraternas politik.