KPD

Ernst Thälmann och den tyska kommunismens tragedi

FOKUS Den tyska kommunisten Ernst Thälmanns liv var lika motsägelsefullt och tragiskt som rörelsen han ledde. Historikern Marcel Bois tecknar i denna artikel ett porträtt av Thälmann, som genomförde staliniseringen av det tyska kommunistpartiet på 1920-talet, fängslades av Hitler 1933 och avrättades av nazisterna i augusti 1944. I Östtyskland upprättades senare en personkult över Thälmann med monument och tillrättalagd historieskrivning.