Kongress

Arbetet för tendensfrihet fortsätter

INTERVJU V-kongressen röstade ner en omdiskuterad motion om tendensfrihet inom partiet. En av dem som hade kämpat för att få igenom motionen var Gunnar Westin, kongressombud för branschföreningarna i Stor Stockholm.
– Jag tycker ändå att vi lyckades påpeka saker som partistyrelsen hade svårt att bemöta. Som frågan om hur man ska få bedriva opinionsbildning i partiet. Logiken i ett demokratiskt parti är att medlemmar som enas i vissa frågor måste få sluta sig samman, utan att dömas ut på förhand som konkurrerande verksamhet, säger han.


Vänstern och helheter efter kongressen

KOMMENTAR Det är nödvändigt att se till helheten. Vänsterpartiet har varit det enda svenska riksdagsparti som stått emot tvärvändningen i flyktingfrågan. Det motsätter sig allmänt reaktionära och välfärdsfientliga lösningar, står för en radikal miljöpolitik, för kvinnors och minoriteters rättigheter samt är uttalat socialistiskt och antikapitalistiskt. Det är bra. Partiet upprätthåller ett slags utrymme i offentligheten för socialistiskt idégods och väns­terinriktade lösningar och samlar många tusen radikala människor.