Klimatrörelsen

Berlin: antimilitarism och socio- ekologisk omställning förenas

BERLIN Tord Björk frågar sig hur fredsrörelsen, facket och miljörörelsen kan samverka mot både militarisering och för en klimatomställning. Han känner sig hoppfull efter att ha deltagit i Internationella fredsbyråns världskonferens i Berlin, som han tycker drog sitt strå till stacken till skapandet av en allmänpolitisk rörelse som med kraft kan bemöta globala hot med ett konstruktivt program.


”Det handlar om vår överlevnad”

COP 21-mötet i Paris kunde ha blivit startpunkten för en ny militant, massbaserad klimatrörelse, men i stället fick vi undantagslagar. Frontalattacker på fossilkapitalet är nu…