klimatomställning

Så blir Stockholm fossilfritt år 2040

INTERVJU I veckan antog den rödgröna majoriteten i Stockholm en plan för att staden ska bli fossilbränslefri till år 2040. Internationalen har talat med Rikard Warlenius, miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Stockholm, för att höra vad det innebär.
– Det betyder att staden har antagit en strategi för hur vi ska gå till väga för att fasa ut fossila bränslen och växthusgaser inom kommunens gränser och bli en fossilfri miljonstad, säger han.