Klimatkrisen
Tretton teser om den ekologiska krisen

Hur kan vi utifrån ett socialistiskt perspektiv sammanfatta den rådande klimatkrisen? Michael Löwy, som är sociolog och mångårig aktivist inom världsrörelsen Fjärde Internationalen, försöker här…FN:s klimatpanel vågar antyda antikapitalism

FNs klimatpanel IPCC släppte i början av augusti en specialrapport om klimatförändringar och land. Rapporten är den andra av tre specialrapporter som panelen år 2016 gav sina arbetsgrupper i uppdrag att ta fram. Den första rapporten kom förra året och fokuserade på målet att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 grader. Den fick mycket uppmärksamhet för att den målade upp katastrofscenarion, något som tidigare varit ovanligt från klimatforskare. IPCC var dock restriktiva med att dra slutsatser om hur de mål som behöver uppnås för att motverka klimatförändringar kan bli verklighet, men många aktivister och radikala debattörer runtom i världen fyllde i med att påpeka att IPCC i allt väsentligt propagerar för kapitalismens avskaffande.


Odla det ekologiska klasshatet!

Antikapitalistisk kamp har alltid varit angelägen. Den har alltid varit en fråga om liv och död för de mest utsatta. Och den har alltid handlat…


”Sänkt standard åt alla?”

DEBATT I ett brev i Internationalen 18/2019 citerar Anders Karlsson med gillande ledaren i det föregående numret av tidningen: ”Vi måste som samhälle skapa en…


Hälla bensin på elden?

Bensinupproret 2.0 är namnet på den protestgrupp som i skrivande stund lyckats samla över 500 000 Facebookmedlemmar. Det är ett bevis så gott som något på att politisk tajming är viktigare än både form och innehåll. Namnet är tillkommet av en slump, informations­texten är fylld med syftningsfel och oklara meningar. Detta har inte hindrat en explosionsartad tillväxt, vilket borde vara en läxa i en tid då så mycket fokus läggs på paketering.


Vilken väg för klimatrörelsen?

▶ Hittills har vanligt folks konsumtion stått i fokus ▶ Dags att resa frågorna om makt och ekonomi ▶ Klimatrörelsen måste byggas underifrån KOMMENTAR Hundra storföretag globalt står…