Kate Evans

Vi behöver Rosa Luxemburg mer än någonsin

KULTUR Historiens vingslag slår i dagens Europa. Murkna tongångar från andra världskriget kryper fram ur sina gömslen. Kan ett seriealbum hjälpa oss? Kanske. Åtminstone om det handlar om en humanistisk och antiauktoritär marxist som konfronterade sin samtid både som en fri själ och som en stor teoretiker. Arash Gelichkan har läst en angelägen biografi i bildform som ger en grundkurs i marxistiskt tänkande och i Rosa Luxemburgs liv.