Karl Marx

Marx’ modelljärnvägar

Karl Marx förhållande till järnvägar känner vi till. Efter den euforiska epoken under 1840-talet med publiceringen av kommunistiska manifestet och uppror runtom i hela Europa…


Kinesisk propagandafest vid Karl Marx’ jubileum

PÅ PLATS Den 5 maj var det 200 år sedan Karl Marx föddes. Internationalens Per Leander var på plats vid jubileumsfesten i hans tyska hemstad Trier, vilket visade sig bli ett påkostat propagandanummer för kinesiska staten.


Nya historiker ger perspektiv på amerikanska inbördeskriget

De klassiska marxistiska tolkningarna av det amerikanska inbördeskriget framställde det som en militär lösning på ett problem som kapitalismen ändå skulle ta itu med i sinom tid; slavarbete var helt enkelt inte produktivt nog jämfört med ”fria lönearbetare”.
Om den gamla marxistiska forskningen tenderade att fastna i en allt för mekanisk
förståelse av den historiska process som avskaffade slaveriet, så har en ny generation vänstersinnade forskare som studerat inbördeskriget och slavekonomin försökt se hur klasskamp och politisk mobilisering fick USA att styra in på en bestämd väg under och efter kriget. Hampus Byström ger här en sammanfattning av en aktuell historisk debatt.


Dags att ta itu med miljardärerna!

Redan i sitt klassiska verk Kapitalet betonade Karl Marx att det rådande produktionssättet har en inneboende tendens att över tiden koncent­rera rikedomarna på allt färre…


En Karl i imposant helfigur

  Knappast någon i den svenska partirymden eller akademiker/forskare har fördjupat sig så i Karl Marx och marxismen som idé- och lärdomshistorikern Sven-Eric Liedman. I…