Judiska Bund

Socialism på jiddisch

I dagarna utkom Håkan Blomqvists bok Socialism på jiddisch – judiska Arbeter Bund i Sverige, resultatet av flera års arkivstudier, samtal och intervjuer, främst på…


Kan minnet av judiska Bund återuppväckas?

Håkan Blomqvist skriver om den en gång så viktiga judiska arbetarrörelsen, det socialistiska och ickesionistiska Bund. I kontrast till vad de såg som sionismens borgerliga nationalism och utopiska idé att Europas miljontals judar skulle bege sig till Palestina, propagerade Bund för att de judiska arbetarmassorna skulle kämpa för sina rättigheter ”på platsen” där de levde, ”här och nu”.