Journalister

Svenska medier ser inte den internationella arbetarklassen

80 procent av jordens befolkning tillhör arbetarklassen. Men när svenska medier rapporterar om internationella nyheter är det väldigt sällan det handlar om arbetare. Det visar en ny studie som har gjorts av Arbetet Globalt, som har gått igenom utrikesbevakningen i sex av Sveriges största dagstidningar det senaste året. Där framgår det att arbetare får komma till tals i endast 0,7 procent av artiklarna. Som jämförelse handlar 9 procent av utrikesartiklarna om Donald Trump.