Jordreform

En jordreform är nödvändig för att ta död på spökena från apartheid

Afrikanska nationalkongressens (ANC) kontroversiella tillkännagivande att jord kommer att exproprieras utan kompensation har lett till debatter om en jordreform i Sydafrika. Jord symboliserar missnöjet med förändringarna efter apartheid, men det som behövs så desperat är en verklig jordreform som förbättrar inkomsterna och levebrödet för den svarta majoritet som lever under fattigdomsgränsen. Det skriver den sydafrikanska ekonomen Aisha Bahadur